کد خبر: 2737تاریخ انتشار : ۱۶:۲۸:۴۴ - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

تساوی فجری ها در سیرجان

تساوی فجری ها در سیرجان

زردپوشان شیرازی میزبان کرمانی خود را متوقف کردند.


زردپوشان شیرازی میزبان کرمانی خود را متوقف کردند.