کد خبر: 2724تاریخ انتشار : ۱۶:۴۰:۱۳ - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

تساوی فجری‌ها در سیرجان

تساوی فجری‌ها در سیرجان

زردپوشان شیرازی میزبان کرمانی خود را متوقف کردند.


زردپوشان شیرازی میزبان کرمانی خود را متوقف کردند.