کد خبر: 4891تاریخ انتشار : ۲۲:۴۶:۴۴ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

ترویج مصرف کالا‌های داخلی؛ مولفه اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی

ترویج مصرف کالا‌های داخلی؛ مولفه اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: ترویج مصرف کالا‌های داخلی؛ مولفه اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی است.


مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: ترویج مصرف کالا‌های داخلی؛ مولفه اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی است.