کد خبر: 13540تاریخ انتشار : ۸:۴۲:۴۹ - سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷

ترویج اخلاق حرفه‌ای رسالت خبرنگاران

ترویج اخلاق حرفه‌ای رسالت خبرنگاران

ترویج اخلاق حرفه‌ای در حوزه خبر با محوریت انصاف و تقوا از مهمترین وظایف خبرنگاران است.


ترویج اخلاق حرفه‌ای در حوزه خبر با محوریت انصاف و تقوا از مهمترین وظایف خبرنگاران است.