کد خبر: 4954تاریخ انتشار : ۱۴:۵۱:۳۱ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

ترقه منجر به مصدومیت ۲ نوجوان در شیراز شد

ترقه منجر به مصدومیت ۲ نوجوان در شیراز شد

ترقه منجر به مصدومیت ۲ نوجوان در شیراز شد


ترقه منجر به مصدومیت ۲ نوجوان در شیراز شد