کد خبر: 6313تاریخ انتشار : ۱۳:۴۴:۴۹ - چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

تردد بیش از یک میلیون وسیله نقلیه در جاده های فارس

تردد بیش از یک میلیون وسیله نقلیه در جاده های فارس

تردد بیش از یک میلیون وسیله نقلیه در جاده های فارس


تردد بیش از یک میلیون وسیله نقلیه در جاده های فارس