کد خبر: 11354تاریخ انتشار : ۱۲:۱۲:۳۵ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

ترحلوا کیلویی ۵۵۰۰ تومان در شیراز/ نرخ زولبیا و بامیه مشخص نیست

ترحلوا کیلویی ۵۵۰۰ تومان در شیراز/ نرخ زولبیا و بامیه مشخص نیست

ترحلوا کیلویی ۵۵۰۰ تومان در شیراز/ نرخ زولبیا و بامیه مشخص نیست


ترحلوا کیلویی ۵۵۰۰ تومان در شیراز/ نرخ زولبیا و بامیه مشخص نیست