کد خبر: 12823تاریخ انتشار : ۸:۲۸:۴۸ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

تخفیف ۷۰ درصدی محصولات نمایشگاه عروة الوثقی

تخفیف ۷۰ درصدی محصولات نمایشگاه عروة الوثقی

۶۰۰ میلیون ریال بن تخفیف خرید محصولات فرهنگی و قرآنی در نمایشگاه عروة الوثقی شیراز توزیع شده است.


۶۰۰ میلیون ریال بن تخفیف خرید محصولات فرهنگی و قرآنی در نمایشگاه عروة الوثقی شیراز توزیع شده است.