کد خبر: 1734تاریخ انتشار : ۱۷:۲۹:۵۹ - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

تخریب ساخت و ساز‌های غیر قانونی در حریم شهر تاریخی بیشاپور

تخریب ساخت و ساز‌های غیر قانونی در حریم شهر تاریخی بیشاپور

ساخت و ساز‌های غیرقانونی در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری نقوش برجسته تنگ چوگان شهر تاریخی بیشاپور تخریب شد.


ساخت و ساز‌های غیرقانونی در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری نقوش برجسته تنگ چوگان شهر تاریخی بیشاپور تخریب شد.