کد خبر: 2538تاریخ انتشار : ۱۸:۳۸:۳۰ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

تخریب خانه‌های تاریخی در فارس به بهانه توسعه آستان مقدس شاهچراغ (ع)

تخریب خانه‌های تاریخی در فارس به بهانه توسعه آستان مقدس شاهچراغ (ع)

۲ خانه تاریخی در فارس به بهانه توسعه حرم شاهچراغ (ع) تخریب شد.


۲ خانه تاریخی در فارس به بهانه توسعه حرم شاهچراغ (ع) تخریب شد.