کد خبر: 5559تاریخ انتشار : ۲۳:۰۱:۵۰ - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

تحویل سال ۱۳۹۷ شمسی در حافظیه شیراز

تحویل سال ۱۳۹۷ شمسی در حافظیه شیراز

تحویل سال ۱۳۹۷ شمسی در حافظیه شیراز


تحویل سال ۱۳۹۷ شمسی در حافظیه شیراز