کد خبر: 12877تاریخ انتشار : ۱۳:۵۵:۱۴ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

تجهیز ناوگان ایمنی و آتش نشانی فرودگاه جهرم

تجهیز ناوگان ایمنی و آتش نشانی فرودگاه جهرم

خودرو کف ساز به ناوگان ایمنی و آتش نشانی فرودگاه جهرم اختصاص یافت.


خودرو کف ساز به ناوگان ایمنی و آتش نشانی فرودگاه جهرم اختصاص یافت.