کد خبر: 170تاریخ انتشار : ۹:۱۱:۵۹ - یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

تجلی اقتصاد مقاومتی در پارک علم و فناوری