کد خبر: 2767تاریخ انتشار : ۲۱:۰۶:۱۲ - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

تجلیل از ۷۹ کشاورز نمونه استان فارس

تجلیل از ۷۹ کشاورز نمونه استان فارس

۷۹ کشاورز فارسی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در شیراز تجلیل شدند.


۷۹ کشاورز فارسی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در شیراز تجلیل شدند.