کد خبر: 2804تاریخ انتشار : ۱۹:۰۰:۰۱ - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

تجلیل از کشاورزان نمونه فارس

تجلیل از کشاورزان نمونه فارس

۷۹ کشاورز فارسی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در شیراز تجلیل شدند.


۷۹ کشاورز فارسی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در شیراز تجلیل شدند.