کد خبر: 4881تاریخ انتشار : ۸:۳۶:۲۰ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

تجلیل از فرماندهان پایگاه‌ها و شورای حوزه

تجلیل از فرماندهان پایگاه‌ها و شورای حوزه

با حضور فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز و فرمانده ناحیه مقاومت احمدبن موسی (ع) در حوزه مقاومت بسیج قدس، از فرماندهان پایگاه‌ها و شورای حوزه تجلیل شد.


با حضور فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز و فرمانده ناحیه مقاومت احمدبن موسی (ع) در حوزه مقاومت بسیج قدس، از فرماندهان پایگاه‌ها و شورای حوزه
تجلیل شد.