کد خبر: 6346تاریخ انتشار : ۱۹:۴۷:۲۹ - چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

تبدیل روستای چاه ورز لامردبه شهر

تبدیل روستای چاه ورز  لامردبه شهر

وزیر کشور با تبدیل روستای چاه ورز لامرد به شهر موافقت کرد.


وزیر کشور با تبدیل روستای چاه ورز لامرد به شهر موافقت کرد.