کد خبر: 12322تاریخ انتشار : ۱۷:۴۳:۳۹ - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

تامین سوخت در شیراز مشکل ندارد/ امنیت خودروهای حامل سوخت

تامین سوخت در شیراز مشکل ندارد/  امنیت خودروهای حامل سوخت

تامین سوخت در شیراز مشکل ندارد/ امنیت خودروهای حامل سوخت


تامین سوخت در شیراز مشکل ندارد/ امنیت خودروهای حامل سوخت