کد خبر: 5751تاریخ انتشار : ۱۶:۵۰:۰۱ - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

تئاتر‌های خیابانی و جشن آئین‌های سنتی؛ از امروز در شیراز

تئاتر‌های خیابانی و جشن آئین‌های سنتی؛ از امروز در شیراز

تئاتر‌های خیابانی و جشن آئین‌های سنتی در ایام نوروز اجرا می‌شود.


تئاتر‌های خیابانی و جشن آئین‌های سنتی در ایام نوروز اجرا می‌شود.