کد خبر: 4858تاریخ انتشار : ۱۷:۱۶:۱۷ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

تأکید دکتر رضایی بر افزایش ایمنی پروازها

تأکید دکتر رضایی بر افزایش ایمنی پروازها

تأکید دکتر رضایی بر افزایش ایمنی پروازها


تأکید دکتر رضایی بر افزایش ایمنی پروازها