کد خبر: 1914تاریخ انتشار : ۲۳:۲۰:۰۲ - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

تأمین جهیزیه نو عروسان نیازمند در فسا

تأمین جهیزیه نو عروسان نیازمند در فسا

با کمک خیران فسایی جهیزیه ۱۶ زوج جوان تهیه و به آن ها اهداء شد.


با کمک خیران فسایی جهیزیه ۱۶ زوج جوان تهیه و به آن ها اهداء شد.