کد خبر: 5178تاریخ انتشار : ۱۲:۲۰:۰۶ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

بی عدالتی و تبعیض باعث نارضایتی است/ زندگی به بافت قدیم بازگردد

بی عدالتی و تبعیض باعث نارضایتی است/ زندگی به بافت قدیم بازگردد

بی عدالتی و تبعیض باعث نارضایتی است/ زندگی به بافت قدیم بازگردد


بی عدالتی و تبعیض باعث نارضایتی است/ زندگی به بافت قدیم بازگردد