کد خبر: 12608تاریخ انتشار : ۱۲:۲۵:۴۵ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

بی عدالتی مشکل امروز جامعه است/ نگاه جامع به طرح آمایش

بی عدالتی مشکل امروز جامعه است/ نگاه جامع به طرح آمایش

بی عدالتی مشکل امروز جامعه است/ نگاه جامع به طرح آمایش


بی عدالتی مشکل امروز جامعه است/ نگاه جامع به طرح آمایش