کد خبر: 4688تاریخ انتشار : ۱۱:۴۲:۲۱ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

بیمار همودیالیزی زیر چتر حمایت علوم پزشکی شیراز

بیمار همودیالیزی زیر چتر حمایت علوم پزشکی شیراز

به هزار و ۸۰۰ بیمار همودیالیزی و دیالیز صفاقی در شیراز خدمات رایگان ارائه می شود.


به هزار و ۸۰۰ بیمار همودیالیزی و دیالیز صفاقی در شیراز خدمات رایگان ارائه می شود.