کد خبر: 4688تاریخ انتشار : 11:42:21 - یکشنبه 11 مارس 2018

بیمار همودیالیزی زیر چتر حمایت علوم پزشکی شیراز

بیمار همودیالیزی زیر چتر حمایت علوم پزشکی شیراز

به هزار و ۸۰۰ بیمار همودیالیزی و دیالیز صفاقی در شیراز خدمات رایگان ارائه می شود. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  کشف اشیای تاریخی دوره هخامنشی در مرودشت