کد خبر: 4717تاریخ انتشار : ۱۱:۴۲:۲۱ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

بیماران همودیالیزی زیر چتر حمایت علوم پزشکی شیراز

بیماران همودیالیزی زیر چتر حمایت علوم پزشکی شیراز

به هزار و ۸۰۰ بیمار همودیالیزی و دیالیز صفاقی در شیراز خدمات رایگان ارائه می شود.


به هزار و ۸۰۰ بیمار همودیالیزی و دیالیز صفاقی در شیراز خدمات رایگان ارائه می شود.