کد خبر: 6118تاریخ انتشار : ۱۲:۲۱:۰۲ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

بیش از ۱ میلیون نفر روز در مدارس فارس اسکان داده شدند

بیش از ۱ میلیون نفر روز در مدارس فارس اسکان داده شدند

بیش از ۱ میلیون نفر روز در مدارس فارس اسکان داده شدند


بیش از ۱ میلیون نفر روز در مدارس فارس اسکان داده شدند