کد خبر: 6525تاریخ انتشار : ۱۱:۴۴:۴۸ - شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

بیش از یک میلیون و ۶۱۹ هزار نفر شب در مدارس فارس اسکان یافتند

بیش از یک میلیون و ۶۱۹ هزار نفر شب در مدارس فارس اسکان یافتند

بیش از یک میلیون و ۶۱۹ هزار نفر شب در مدارس فارس اسکان یافتند


بیش از یک میلیون و ۶۱۹ هزار نفر شب در مدارس فارس اسکان یافتند