به گزارش خبرگزاری برنا؛ علیعسکر نجفی تمدن سازی به مفهوم عظیمی که رهبری از آن سخن گفته را از محوریتهای مهم بیانیه گام دوم انقلاب ذکر و خاطرنشان کرد: فصلالخطاب و کانون مرکزی مورد نظر این بیانیه و در واقع نقطه هدف، جوانان هستند که در دهههای بعدی باید انقلاب را پیش ببرند و در عرصههای مختلف نقشآفرینی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس به بالندگی و رشد نسل بعدی با بهرهگیری از آرمانهای انقلاب اشاره و عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در حوزههای مختلف در بیانیه فوق اشاراتی داشته که هم حساس هستند و هم سرنوشت ساز و میتواند به عنوان نقشه راه جوانان مورد توجه قرار گیرد.

خبر جدید  250 هزار دانش آموز فارس، گلستان خوانی فرا گرفتند

نجفی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب رهبری از چند جهت حائز اهمیت است، صدور این بیانیه از سوی شخصی که در نظام بینالملل تاثیرگذار است را وجه شاخص بیانیه ذکر و اظهار کرد: در حالی که آمریکا تلاشهای زیادی برای زیر سوال بردن دستاوردهای انقلاب داشته و دارد اما رهبری با قوت و قدرت افقهای امیدبخش آینده را ترسیم کردند.

خبر جدید  تدابیر ایمنی سازمان آتش نشانی شیراز در ایام محرم

وی جامع نگری در همه حوزهها را ازدیگر ویژگیهای مهم بیانیه گام دوم انقلاب برشمرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه رهبری در این بیانیه مفاهیم اساسی انقلاب در حوزه سیاسی که همان " استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" است را مجددا مطرح کرده است، گفت: در حوزه اقتصادی نیز نگاه به اقتصاد درونزا را با تکیه بر اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریتی، روحیه جهادی و توصیه به مدیریت جهادی یادآور شده است.

خبر جدید  بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس درخصوص راهپیمایی 22 بهمن

نجفی ابراز امیدواری کرد که مدیران با سرلوحه قرار دادن فرمایشات رهبری و عملبه مفاهیم آن، انقلاب را سربلندتر از قبل پیش ببرند.