کد خبر: 12737تاریخ انتشار : ۱۸:۱۸:۲۲ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

بومي سازي توليد کودهای نانو ضد شوري خاک و آب

بومي سازي توليد کودهای نانو ضد شوري خاک و آب

کود‌های نانو برای مقابله با سرما زدگی ،خشکی و شوری خاک و آب و به منظور رشد گياه در شیراز تولید شد.


کود‌های نانو برای مقابله با سرما زدگی ،خشکی و شوری خاک و آب و به منظور رشد گياه در شیراز تولید شد.