کد خبر: 5431تاریخ انتشار : ۱۰:۱۰:۰۷ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

بهره برداری از چهل و پنجمین پایگاه خیرساز اورژانس فارس

بهره برداری از چهل و پنجمین پایگاه خیرساز اورژانس فارس

بهره برداری از چهل و پنجمین پایگاه خیرساز اورژانس فارس


بهره برداری از چهل و پنجمین پایگاه خیرساز اورژانس فارس