به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، حمیدرضا جلایراظهارداشت: در راستای تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور ترغیب و تسهیل مشارکت مردمی ، دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک به استناد ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله توسعه تدوین و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: امروزه تعداد شهرک های صنعتی در حومه شهرها قابل توجه شده است که برق درخواستی این شهرک ها از ۷ تا بیش از ۱۰ مگاوات و در موارد معدود تا بیش از ۱۰۰ مگاوات، بسته به وسعت و حجم صنایع احداث شده و یا در حال احداث، برآورد می گردد.
این مقام مسئول یادآور شد: نیروگاههای تولید پراکنده CHP در مناطقی احداث میشوند که مشکل تامین برق یا ضعف ولتاژ و تلفات انرژی برق وجود داردکه با رفع این مشکل، امکان استفاده از حرارت آنها نیز وجود دارد . جلایر با بیان اینکه با احداث نیروگاه های تولید پراکنده برق می توان تا حد زیادی تلفات برق راکاهش داد، خاطر نشان کرد: این نیروگاه ها همچنین در بهبود وضعیت پدافند غیر عامل در صنعت برق نیز نقش مهمی ایفا می کنند.
مدیردفتربازاربرق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، نیز درتشریح این نیروگاه گفت: ظرفیت نیروگاه"شرکت هور نماد روز " واقع در شهرک صنعتی شهرلار ۷ مگاوات می باشد که در فاز اول یک مولد۲ مگاواتی نصب و به شبکه توزیع متصل و به بهره برداری رسیده است.
مهدی شفیعیان، کاهش نیاز به افزایش ظرفیت برق شبکه، احداث و بهرهبرداری بسیار آسان و سریع، تولید برق با کیفیت بالا و امکان استفاده از گرمای حاصله به صورت همزمان (CHP) را از جمله مزایای بالقوه نیروگاه های تولید پراکنده برشمرد و اظهار داشت: صرفهجویی زیاد در مصرف انرژی،کاهش تلفات انرژی برق و آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال انرژی، بهبود سطح ولتاژ، پیک سایی، امکان استفاده از منابع انرژی اولیه متنوع مانند بیوگاز، گاز طبیعی، صرفهجویی اقتصادی برای مصرف کننده نهایی وکاهش انتشار آلایندههای محیط زیست از دیگر مزیت های بالقوه نیروگاه های تولید پراکنده می باشد.