کد خبر: 3069تاریخ انتشار : ۲۱:۳۲:۴۸ - سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

بهره برداری از بیمارستان برکت نی ریز در سال آینده

بهره برداری از بیمارستان برکت نی ریز در سال آینده

برای ساخت بیمارستان برکت نی ریز، ۳ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.


برای ساخت بیمارستان برکت نی ریز، ۳ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.