کد خبر: 12231تاریخ انتشار : ۱۶:۵۷:۱۰ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

بنزین در شیراز کمیاب شد/ صف های کیلومتری خودرو

بنزین در شیراز کمیاب شد/ صف های کیلومتری خودرو

بنزین در شیراز کمیاب شد/ صف های کیلومتری خودرو


بنزین در شیراز کمیاب شد/ صف های کیلومتری خودرو