کد خبر: 14445تاریخ انتشار : ۱۱:۳۰:۵۹ - پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت «مدهامتان» فسا معرفی شدند

برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت «مدهامتان» فسا معرفی شدند

برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت «مدهامتان» فسا معرفی شدند


برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت «مدهامتان» فسا معرفی شدند