کد خبر: 11457تاریخ انتشار : ۹:۱۹:۳۷ - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری ۵۲ جشن گلریزان برای آزادی زندانیان فارس

برگزاری ۵۲ جشن گلریزان برای آزادی زندانیان فارس

۵۲ جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در شهرستان‌های مختلف فارس برگزار می‌شود.

۵۲ جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در شهرستان‌های مختلف فارس برگزار می‌شود.