کد خبر: 13293تاریخ انتشار : ۱۳:۰۳:۲۶ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری ۲۱ برنامه به مناسبت هفته صنایع دستی/ ۶۱۴ طرح اشتغال آفرین

برگزاری ۲۱ برنامه به مناسبت هفته صنایع دستی/ ۶۱۴ طرح اشتغال آفرین

برگزاری ۲۱ برنامه به مناسبت هفته صنایع دستی/ ۶۱۴ طرح اشتغال آفرین


برگزاری ۲۱ برنامه به مناسبت هفته صنایع دستی/ ۶۱۴ طرح اشتغال آفرین