کد خبر: 2154تاریخ انتشار : ۱۳:۴۱:۳۰ - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری اولین همایش لجستیک در فرماندهی حوادث کشور در شیراز

برگزاری اولین همایش لجستیک در فرماندهی حوادث کشور در شیراز

اولین همایش لجستیک در فرماندهی حوادث کشور در شیراز برگزار شد.


اولین همایش لجستیک در فرماندهی حوادث کشور در شیراز برگزار شد.