کد خبر: 12648تاریخ انتشار : ۱۳:۴۴:۴۳ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری الکترونیکی آزمونِ سراسری قرآن کریم

برگزاری الکترونیکی آزمونِ سراسری قرآن کریم

آزمون سراسری قرآن کریم پنج شنبه به صورت الکترونیکی برگزار می شود.


آزمون سراسری قرآن کریم پنج شنبه به صورت الکترونیکی برگزار می شود.