کد خبر: 13494تاریخ انتشار : ۱۳:۰۵:۲۹ - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری آیین کوچه گردان عاشق در شیراز

برگزاری آیین کوچه گردان عاشق در شیراز

آیین کوچه گردان عاشق برای نوزدهمین سال پیاپی به همت جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) برگزار شد.


آیین کوچه گردان عاشق برای نوزدهمین سال پیاپی به همت جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) برگزار شد.