کد خبر: 13472تاریخ انتشار : ۱۱:۰۵:۱۰ - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری آیین کوچه گردان عاشق در شیراز/سبدغذایی برای ۲۵۰ خانوار

برگزاری آیین کوچه گردان عاشق در شیراز/سبدغذایی برای ۲۵۰ خانوار

برگزاری آیین کوچه گردان عاشق در شیراز/سبدغذایی برای ۲۵۰ خانوار


برگزاری آیین کوچه گردان عاشق در شیراز/سبدغذایی برای ۲۵۰ خانوار