دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان فارس ایجاد هدفمند مدارس مهارتی را باعث بروز استعدادها، خلاقیت و خودباوری در جوانان برای حل مشکلات کشور دانست. " />بروز استعداد، خلاقیت و خودباوری جوانان در مدارس مهارتی دیار حافظ
کد خبر: 44275تاریخ انتشار : 12:01:11 - چهارشنبه 20 فوریه 2019

بروز استعداد، خلاقیت و خودباوری جوانان در مدارس مهارتی

بروز استعداد، خلاقیت و خودباوری جوانان در مدارس مهارتی

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان فارس ایجاد هدفمند مدارس مهارتی را باعث بروز استعدادها، خلاقیت و خودباوری در جوانان برای حل مشکلات کشور دانست.

مجید رحیمی در گفتگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری آنادرباره ایجاد مدارس مهارتی، طرح مهارتآموزی در مدارس و آموزشکدههای سما و فعالیتهای سمای استان فارس در این زمینه اظهار کرد: با توجه به نیاز امروز جامعه به استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود در کشور، کسب مهارتهای مختلف توسط دانشآموزان و دانشجویان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بیان کرد: امروز مدارس کشور از نظر آموزش مهارتهای اجتماعی و تخصصی وضعیت مطلوبی نداشته و کمترین توجه و تمرکز مدارس بر آموزش مهارت است. دانشآموزان و دانشجویان ما امروزه با انباشتی از اطلاعات بیاستفاده، مدرسه و دانشگاه را تمام کرده و هنگامی که وارد اجتماع میشوند، نمیتوانند بهعنوان فردی مؤثر و کارآفرین ایفای نقش کنند.

هر دانشآموز یک مهارت

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان فارس خاطرنشان کرد: با تدبیر و درایت دکتر ولایتی رئیس هیئتامنای دانشگاه آزاد اسلامی،دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و منظریتوکلی رئیس سازمان سما، طرحی به نام «هر دانشآموز یک مهارت»به مدارس سما سراسر کشور ابلاغ شد که بر اساس آن مدارس بایدبرنامهریزی لازم برایآموزش یک مهارت تخصصی به دانشآموزان هر پایه در یک سال تحصیلی را انجام دهند.

رحیمی اضافه کرد: در استان فارس بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در سما نیز بلافاصله جلساتی با معاونانواحدهای سما تشکیل و علاوه برتبیین اهمیت و ضرورت اجرای طرح در مدارس، توجیهات لازم برایتوسعه فعالیتهای مهارتی صورت پذیرفت. معاونان سما استان نیز در جلساتی با مدیرانمدارس مقدمات امر را فراهم کرده و اکنونبحمدالله در بیشتر مدارس سما استان این طرح با قوت در حال اجراست.

خبر جدید  ایجاد رشته‌های جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد سروستان

وی یکی از موارد مورد تأکید در انتخاب دورههای آموزشی، متناسببودن دوره با گروههای مختلف سنی، جنسیت، صنایع بومی و ظرفیتهای مناطق و بهرهگیری از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی آموزشکدههای سما و دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان فارس گفت: ازجمله موارد در دست اقدام، تهیه فرم ارزیابی دورهها و تعیین گروههای ارزیابی در استان بهمنظور بررسی دقیقنقاط قوت و ضعف دورههای برگزار شده از منظر دانشآموزان و اولیا بوده است تا تمامتلاش خود را در کیفیتبخشی هرچه بیشتر به این برنامه انجام دهیم.

اجرای طرح ماهر

رحیمی خاطرنشان کرد: در همین راستا در آموزشکدههای سما نیز با اجرای طرح ماهر و آموزش مهارتهای لازم به دانشجویان هر رشته زمینه لازم برای اشتغال این عزیزان در زمان ورود به بازار کار فراهم شده است.

وی در پاسخ با این سؤال که ایجاد مدارس مهارتی در دانشگاه آزاد اسلامی چه فواید و نتایجی برای کشور و دانشآموزان و دانشجویان دارد؟ اظهار کرد:امروزه در کشور نیروی کار ماهر در هر رشته بیشتر از فارغالتحصیل صرفاً مدرکگرا مورد نیاز است.

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان فارس با بیان اینکه ورود به بازار کار پس از گذراندن مدت کوتاهی تحصیل شاید اهمیت آن کمتر از کسب مدارک عالی دانشگاهی نباشد، افزود: در مقایسه نیروی انسانی در ایران با سایر کشورهای توسعهیافته بهویژه برخی کشورهای شرق آسیا مشاهده میشود که ورود نیروی انسانی به کسب و کارهای زودبازده و کارگاههای کوچک باعث رشد تولیدات آن کشورها شده است.

خبر جدید  چهارشنبه های پرتنش شورای شهر شیراز

لزوم بهرهبرداری از علوم کسبشده

رحیمی خاطرنشان کرد: گرچه ایران از لحاظ رشد عملی در جهان رتبه بالایی دارد؛ اما نیاز به بهرهبرداری از علوم کسبشده بیشتر احساس میشود. در کشور ما نیز که با خیل عظیم نیروی جوان تحصیلکرده روبهرو است، میتوان به این رویکرد یعنی تربیت نیروی کار ماهر و کاربردی اقدام کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی میتواند در این مسیر پیشگام باشد، گفت: گرچه سازمان فنی و حرفهای نیز در کشور ماهیتاً چنین وظیفهای را بر عهده دارد؛امابایدبه چالشهای این سازمان در مسیر تحقق این هدف بیشتر پرداخته شودکه چرا تاکنون آثار بازدهی عملکرد آن در کشور فراوان مشاهده نمیشود؟

ضرورت تربیت نیروی کار ماهر

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان فارس افزود:ایران در حوزههای نانوتکنولوژی و پزشکی، هستهای و سایر علوم حرفهای زیادی برای گفتن دارد، اما در کسب و کارهای زودبازده با توجه ظرفیت و منابع غنی ایران اسلامی جای توجه و بررسی بیشتری دارد؛ بنابراینیکی از راههای بهرهبرداری از این منابع تربیت نیروی کار ماهر است.

رحیمی با توجه به تغییر ساختار سازمان سما به معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی گفت:یکی از اقدامات در این راستا و در کنار سایر فعالیتهای آموزشی راهاندازیمدرسه مهارتی است که میتوان در مراکز استان با توجه به ظرفیتها، استعدادها و منابع آن،مدرسه مهارتی حول آن محور راهاندازی کرد.

خبر جدید  فروش الکترونیکی بلیت در اماکن تاریخی و فرهنگی استان فارس آغاز شد

نیروی کار عمومی، جامعه هدف مدارس مهارتی

وی خاطرنشان کرد: البته شاید لازم باشد از تجارب سازمان فنی و حرفهای نیز با عقد تفاهمنامه با آن سازمان استفاده کرد. جامعه هدف این مدارس مهارتی نه صرفاً دانشآموزان و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس سما بلکه برای عمومنیروی کار باشد.

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان فارس اظهار کرد: به نظر میرسد در فصل تابستان استقبال خوبی توسط دانشآموزان از چنین مدارسی شود. راهاندازی مدارس مهارتی گرچه هزینههایی برای مؤسس و خانوادهها دربردارد؛ اما در صورت اجرای هدفمند و خوب این طرح بازدهی خوبی برای جامعه خواهد داشت و در کنار کسب مهارت به ایجاد خودباوری برای حل مشکلات اقتصادی کشور در جوانان وبروز استعدادها خاص و خلاقیت جوانان کمک مؤثری میکند.

سرفصل آموزشیمهارتی مدارس تبیین شود

رحیمی یادآور شد: همانگونه که گفته شد گرچه هدف اصلی این طرح تعمیم فرهنگ مهارتپذیری در کشور است؛اما بهدلیل ایجاد انگیزه در داوطلبان مدارس مهارتی،بایدجایگاه این مدارس از نظر سازمانهای بالادستی و یا اعتیار مدرک ارائهشده مشخص و بررسی شود و سرفصل آموزشی- مهارتی نیز تبیین شود.

ویبه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد کردبا أخذ مجوز از آموزش و پرورش و راهاندازی مدارس تخصصی در زمینه مهارتهای مختلف مانند مدارس ورزش، رباتیک، علوم پزشکی و …پایهگذار تربیت نسلی ماهر و آماده حل مشکلات موجود میهن اسلامیمان باشیم.

انتهای پیام/۴۰۶۲/


منبع :: http://ana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بر چسب ها: , , , , , ,