کد خبر: 3058تاریخ انتشار : ۱۸:۲۵:۵۹ - سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

برنامه ریزی برای افزایش صادرات خرما

برنامه ریزی برای افزایش صادرات خرما

۱۳۶ گواهینامه صادرات خرما در جهرم امضا شد.


۱۳۶ گواهینامه صادرات خرما در جهرم امضا شد.