کد خبر: 14277تاریخ انتشار : ۷:۴۷:۴۹ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

برنامه‌های سیمای مرکز فارس ، چهارشنبه ۲۳ خرداد

برنامه‌های سیمای مرکز فارس ، چهارشنبه ۲۳ خرداد

جدول برنامه‌های سیمای مرکز فارس روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷مشاهده کنید.


جدول برنامه‌های سیمای مرکز فارس روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷مشاهده کنید.