کد خبر: 5327تاریخ انتشار : ۲۳:۲۱:۱۷ - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

برطرف شدن مشکل محموله های ترافیکی در فسا

برطرف شدن مشکل محموله های ترافیکی در فسا

با ساختن کنارگذر، مشکل جا به جایی محموله های ترافیکی در فسا برطرف شد.


با ساختن کنارگذر، مشکل جا به جایی محموله های ترافیکی در فسا برطرف شد.