کد خبر: 5329تاریخ انتشار : ۲۳:۲۴:۲۴ - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

برطرف شدن مشکل عبور بار‌های ترافیکی از شهر فسا

برطرف شدن مشکل عبور بار‌های ترافیکی از شهر فسا

با ساخت کنارگذر، مشکل عبور بار‌های ترافیکی از فسا برطرف شد.


با ساخت کنارگذر، مشکل عبور بار‌های ترافیکی از فسا برطرف شد.