کد خبر: 5486تاریخ انتشار : ۲۱:۵۲:۱۵ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

بررسی بخش دوم طرح آمایش استان فارس

بررسی بخش دوم طرح آمایش استان فارس

در جلسه‌ی شورای برنامه ریزی و توسعه‌ی استان فارس بخش دوم طرح آمایش این استان بررسی شد.


در جلسه‌ی شورای برنامه ریزی و توسعه‌ی استان فارس بخش دوم طرح آمایش این استان بررسی شد.