کد خبر: 5081تاریخ انتشار : ۱۴:۵۱:۴۴ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

بررسی باستان شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد

بررسی باستان شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد

بررسی باستان شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد


بررسی باستان شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد