کد خبر: 5122تاریخ انتشار : ۱۸:۵۰:۲۲ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

بررسی باستان شناختی تل ضحاک فسا از سر گرفته شد

بررسی باستان شناختی تل ضحاک فسا از سر گرفته شد

بررسی باستان شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد.


بررسی باستان شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد.