کد خبر: 11845تاریخ انتشار : ۱۲:۳۱:۱۰ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

برررسی علل اعتراضات مردمی در کازرون

برررسی علل اعتراضات مردمی در کازرون

بر اساس اطلاعیه وزات کشور طرح پیشنهادی تفکیک شهرستان کازرون تا تامين خواسته هاى كارشناسى و منطقى مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشورى متوقف شده است.


بر اساس اطلاعیه وزات کشور طرح پیشنهادی تفکیک شهرستان کازرون تا تامين خواسته هاى كارشناسى و منطقى مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشورى متوقف شده است.