کد خبر: 6350تاریخ انتشار : ۴:۴۵:۰۱ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷

برداشت بهاره کلزای فارس در لامرد

برداشت بهاره کلزای فارس در لامرد

نخستین برداشت بهاره کلزای فارس در لامرد آغاز شد.


نخستین برداشت بهاره کلزای فارس در لامرد آغاز شد.